Diễm Xưa [ Karaoke ] | Phương Thanh | Karaoke Nhạc Trịnh Tuyển Chọn
Kim Oanh Nguyen Lv 15

Kim Oanh Nguyen

106
32
10
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

4.71 K

Bình luận (10)
Lv 12

Manh HungLarsen

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 15

Kim Oanh Nguyen - 10 tháng trước

Lv 14

Như Anh

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

Kim Oanh Nguyen - 11 tháng trước

Lv 14

Như Anh

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 15

Kim Oanh Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

TÔ PHI PHỤNG

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Kim Oanh Nguyen - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận