Thương Lắm Mình Ơi (Karaoke Beat) - Như Quỳnh
Cô Nhung Lv 13

Cô Nhung

Le hongmai Lv 20

Le hongmai

3610
566
196
Em gửi ck lại chị ...ck khúc rất hay mà hét thảm thiết quá chị iu hihi...!!!!

60.51 K

Bình luận (196)
Lv 12

My Nga Tran

Trả lời - 8 giờ trước

Lv 13

Minh Dương

Trả lời - 15 giờ trước

Lv 13

Cô Nhung - 13 giờ trước

Lv 13

Minh Dương

Trả lời - 15 giờ trước

Lv 6

Dương Văn Tiến

Trả lời - 20 giờ trước

Lv 13

Cô Nhung - 13 giờ trước

Lv 12

Thủy Phan

Trả lời - 2 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 196 bình luận