Tiền Chỉ Là Giấy Karaoke Long Kara
Dương Hải Đăng Lv 13

Dương Hải Đăng

218
169
31
Tiền ko phải là tất cả. Nhưng nếu ko có tiền thì cũng sẽ rất khổ.một ck rất ý nghĩa.❤

3.63 K

Bình luận (31)
Lv 10

Nguyen Kathy

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 13

Dương Hải Đăng - 9 ngày trước

Lv 8

Dung Tran Van

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 13

Dương Hải Đăng - 9 ngày trước

Lv 8

Dung Tran Van

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 8

Dung Tran Van

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 13

Dương Hải Đăng - 12 ngày trước

Lv 8

Dung Tran Van

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 13

Dương Hải Đăng - 12 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận