Nhớ Về Em [Karaoke SC beat]
Hải Phạm Lv 16

Hải Phạm

Hoa Trần Lv 18

Hoa Trần

271
177
290
Song ca mến chào Đại gđ nhà My ka ra yêu mến ạ,hôm nay hai anh em Hải Phạm và Hoa Tràn ,xin cùng nhau leo núi ghóp vui với dự kiên Mlr QM3Mùa V .Song ca mong sự ủng hộ của cà nhà ạ. Xin chúc cả nhà ta luôn vui vẻ và Đại đoàn kết ạ. Thash you cả nhà

108.53 K

Bình luận (290)
Lv 15

Nguyễn Uyên

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Uyên

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Uyên

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Uyên

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Uyên

Trả lời - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 290 bình luận