Buồn trong kỷ niệm Karaoke ( Song Ca )
Nhật Vinh Nguyễn Lv 14

Nhật Vinh Nguyễn

Trịnh Hường Lv 10

Trịnh Hường

58
18
2
Trịnh hường cảm ơn nvn ck buồn trong kỷ niệm . Chúc nvn mykara vvhp an lành bên gđ nhé nvn ca wa hay.

80

Bình luận (2)
Lv 14

Nhật Vinh Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Trịnh Hường - 1 năm trước

Lv 14

Nhật Vinh Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Nhật Vinh Nguyễn - 1 năm trước