Như giấc chiêm bao Karaoke ( Beat NỮ )
KIWI Lv 16

KIWI

119
93
122
Bây jờ .. mình đã xa nhau . Thương ai nước mắt tuôn trào ..!!!!

32.31 K

Bình luận (122)
Lv 11

Ha Le

Trả lời - 21 ngày trước

Lv 16

KIWI - 21 ngày trước

Lv 16

Nguyễn Ngọc Hương

Trả lời - 21 ngày trước

Lv 16

KIWI - 21 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 16

KIWI - 26 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 16

KIWI - 26 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 122 bình luận