Như giấc chiêm bao Karaoke ( Beat NỮ )
KIWI Lv 17

KIWI

122
93
124
Bây jờ .. mình đã xa nhau . Thương ai nước mắt tuôn trào ..!!!!

33.51 K

Bình luận (124)
Lv 15

Hoadung❤️

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

KIWI - 6 tháng trước

Lv 15

Hoadung❤️

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

KIWI - 6 tháng trước

Lv 13

Ha Le

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

KIWI - 8 tháng trước

Lv 17

Nguyễn Ngọc Hương

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

KIWI - 8 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

KIWI - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 124 bình luận