Gửi Anh Xa Nhớ Karaoke - Bích Phương (Tone Nam)
749
436
75
ℕོ꙰ℕ你的塑造永远在我心中 。你知不知道... 我等你等到花也萎了...|(没有人了解我 )|

39.5 K
Bình luận (75)
Lv 11

My My

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 6

Phương Nguyễn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Luong Toan

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 11

Mộc Cầm

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 7

Jennifer Trương

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 17

H⃟๑ศ ๖Ỉ སջạས - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 75 bình luận