Giọt Nước Mắt Ngà [A] - Ngô Thụy Miên (Karaoke Guitar Romance)
Viet Le Lv 15

Viet Le

80
56
43
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

34.01 K

Bình luận (43)
Lv 19

Kelvin Hiếu

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 19

Kelvin Hiếu

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Viet Le - 9 tháng trước

Lv 14

Diem Nguyen

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Diem Nguyen

Trả lời - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 43 bình luận