Kỷ Niệm Nào Buồn [Karaoke] Beat Chuẩn
Phuong Vu Lv 16

Phuong Vu

64
39
13
Ngày xưa đôi ta tuổi còn thơ đi học chung cùng giờ , hồi còn nhỏ cũng quỷ thật đợi đi học chung mới chịu nà kkkk

7.69 K

Bình luận (13)
Lv 13

Kiều Hạnh

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 16

Phuong Vu - 10 tháng trước

Lv 15

Hân Ngọc

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 16

Phuong Vu - 11 tháng trước

Lv 16

Vịt Lun

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Phuong Vu - 11 tháng trước

Lv 13

Thuỳ Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Phuong Vu - 1 năm trước

Lv 14

Trang Trịnh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Phuong Vu - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 13 bình luận