Một ngày không có anh Song ca Karaoke ( Hồng Diễm ft Dương Quốc Tuấn)
SenTrang (LHM) Lv 21

SenTrang (LHM)

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

1164
658
220
Em 5 gửi chế 4 nghe nha! Hát hay quá tỷ uiii...

69.36 K

Bình luận (220)
Lv 11

Van Do

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM) - 8 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM) - 8 tháng trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 220 bình luận