Trái tim lầm lỡ Karaoke ( Beat NỮ )
KimThu Vu Lv 20

KimThu Vu

398
172
177
Khúc Hát Trái Tim giải bạc. Xin chân thành cảm ơn ACE đã cổ vũ và ủng hộ cho KT trong thời gian qua...

1.73 M

Bình luận (177)
Lv 12

CRAZY

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

CRAZY - 2 tháng trước

Lv 12

chino dang

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 2 tháng trước

Lv 12

CRAZY

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 2 tháng trước

Lv 14

Quang Binh Tran

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Quang Binh Tran - 2 tháng trước

Lv 18

Nguyễn Lợi

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 177 bình luận