Đường xa ướt mưa-KARAOKE-Tone NỮ-Sáng tác:Đức Huy-APmusic
Cao Lâm Lv 10

Cao Lâm

Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

316
121
59
Bông thu âm ca khúc ni khi Hà Nội bắt đầu... đêm trở gió, mưa đang giăng kín lối, phố bỗng là dòng sông uốn quanh.

20.4 K

Bình luận (59)
Lv 10

Ky Ba

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 2 ngày trước

Lv 11

Hoàng Như

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 8 ngày trước

Lv 11

Dương Hòa

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 11 ngày trước

Lv 6

Rêu Xanh

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 12 ngày trước

Lv 16

Kelvin Hiếu

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 16

Kelvin Hiếu - 13 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 59 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan