[Karaoke - Beat Gốc] LK Tàu Đêm Năm Cũ & Nửa Đêm Ngoài Phố - Phương Anh ft. Phương Ý
Tuyết Ngân Trần Lv 13

Tuyết Ngân Trần

Lặng Lv 16

Lặng

47
24
22
Lần đầu tiên sc với nàng nè ! Hai ta song kiếm hợp Bích ! Cảm ơn nàng đã mời nhe nàng hát hay tuyệt !

10.3 K

Bình luận (22)
Lv 14

TU Uyen Nguyen

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Lặng - 9 tháng trước

Lv 18

Quốc Huy

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 9 tháng trước

Lv 18

Quốc Huy

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 9 tháng trước

Lv 18

Quốc Huy

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 18

Quốc Huy

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Lặng - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 22 bình luận