KARAOKE - LK Trăng Tàn Trên Hè Phố, Những Ngày Xưa Thân Ái | Song Ca | Băng Tâm & Đặng Thế Luân
Hoàng Quân Lv 13

Hoàng Quân

Lê Na Lv 16

Lê Na

409
327
149
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

26.2 K

Bình luận (149)
Lv 15

Quoc Truong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Lê Na - 1 tháng trước

Lv 15

Quoc Truong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Hoàng Quân - 1 tháng trước

Lv 15

Quoc Truong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Hoàng Quân - 1 tháng trước

Lv 14

Phượng Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Lê Na - 1 tháng trước

Lv 14

Phượng Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Lê Na - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 149 bình luận