[KARAOKE HD] Em đi xem hội trăng rằm | Song ca
Quốc Đông Lv 15

Quốc Đông

KimThu Vu Lv 20

KimThu Vu

346
157
80
Phương Đông và KT xin chân thành cảm ơn các t/y đã cổ vũ cho sc.

500.12 K

Bình luận (80)
Lv 14

Hoàng Văn Thắng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Hoàng Văn Thắng - 8 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 8 tháng trước

Lv 18

Sina Sina

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 8 tháng trước

Lv 11

Đổ Trung Tuyến 6

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 8 tháng trước

Lv 18

Sơn Vũ Nguyễn

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 80 bình luận