Beat karaoke LK Tình Ca Quê Hương - Lối Về Đất Mẹ - tone C5
Phi Hồng Lv 18

Phi Hồng

Ha Ngoc Huong Lv 15

Ha Ngoc Huong

38
16
5
em gởi Chị iu ck nak em mới hát lần đầu Chi nghe em hát hay hông... em thích câu Chi hát Hương Giang ơi mà nghe như Chị kêu em dậy ....Thương Chị iu nhìu

400

Bình luận (5)
Lv 15

Ha Ngoc Huong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

Phi Hồng - 1 tháng trước

Lv 15

Ha Ngoc Huong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

Phi Hồng - 1 tháng trước

Lv 15

Ha Ngoc Huong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

Phi Hồng - 1 tháng trước

Lv 15

Ha Ngoc Huong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

Phi Hồng - 1 tháng trước

Lv 15

Ha Ngoc Huong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

Phi Hồng - 1 tháng trước