[KARAOKE] Nỡ Phụ Tình Em - Dương Hồng Loan
Hoàng Dung Lv 15

Hoàng Dung

40
27
8
Ngậm ngùi hai chữ biệt ly, nén lòng khép vội bờ mi tủi sầu...!!!

4.22 K

Bình luận (8)
Lv 15

Trần Đông

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 7 tháng trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 10 tháng trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 10 tháng trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 10 tháng trước

Lv 23

PHƯƠNG LÊ

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 15

Hoàng Dung - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận

Liên quan