Phai Long Con Gai Ben Tre [ karaoke - beat ] Khuu Huy Vu ft Duong Hong Loan
Trinh Tú Lv 16

Trinh Tú

Minh Nhân Lv 15

Minh Nhân

101
64
72
Người ở Sóc Trăng, người ở Tiền Giang hát bài phải lòng Bến Tre nên trớt quớt, phá nát CK của người ta nha nha nha TT ?? ❤️????

36.71 K

Bình luận (72)
Lv 16

Trinh Tú

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Minh Nhân - 4 tháng trước

Lv 16

Trinh Tú

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Minh Nhân - 4 tháng trước

Lv 14

Liên Bích

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Trinh Tú - 4 tháng trước

Lv 14

Liên Bích

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Minh Nhân - 4 tháng trước

Lv 14

Liên Bích

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Trinh Tú - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 72 bình luận