Karaoke Lời Tình Buồn _ Tác giả: Hoàng Thanh Tâm tone Nữ
Vũ Hằng Nga Lv 11

Vũ Hằng Nga

Hang Pham Lv 14

Hang Pham

90
23
19
Beat hay, ca khúc hay, Nga hát cực hay... ❤️

3.16 K

Bình luận (19)
Lv 11

Vũ Hằng Nga

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 11

Vũ Hằng Nga - 4 ngày trước

Lv 11

Phùng Huyền

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 11

Vũ Hằng Nga - 3 tháng trước

Lv 11

Vũ Hằng Nga

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 4

Linh Trần

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 4

Linh Trần - 4 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận