Karaoke Lời Tình Buồn _ Tác giả: Hoàng Thanh Tâm tone Nữ
Vũ Hằng Nga Lv 5

Vũ Hằng Nga

Hang Pham Lv 14

Hang Pham

63
19
15
Beat hay, ca khúc hay, Nga hát cực hay... ❤️

2.15 K

Bình luận (15)
Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ - 15 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 14

Dang Binh Yen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Anh Toan

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 5

Vũ Hằng Nga - 1 tháng trước

Lv 10

Phạm Ngọc Anh

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận