[KARAOKE] HAI QUÊ - THANH TÀI f.t BẠCH TRÀ || Beat Chuẩn
Luyen Tran Lv 12

Luyen Tran

Thang Hiến Lv 17

Thang Hiến

251
145
228
Em ơi chế chỉ đọc theo em đc bây nhiu thôi em tc nghe tạm nha

123.2 K

Bình luận (228)
Lv 14

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 5 giờ trước

Lv 17

Thang Hiến - 4 giờ trước

Lv 14

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 5 giờ trước

Lv 17

Thang Hiến - 4 giờ trước

Lv 15

Cao Anh

Trả lời - 6 giờ trước

Lv 17

Thang Hiến - 4 giờ trước

Lv 15

Cao Anh

Trả lời - 6 giờ trước

Lv 17

Thang Hiến - 4 giờ trước

Lv 15

Cao Anh

Trả lời - 6 giờ trước

Lv 17

Thang Hiến - 4 giờ trước

Xem thêm bình luận 5 trên 228 bình luận

Liên quan

    
Lv 14

Thảo Phương Vip 1 T E Vip 3 đã hát 1 năm trước

326
70
10
Lv 20

Hoàng Tam Mao Vip 4 Alice Rose Vip 4 đã hát 10 tháng trước

297
243
115
Lv 14

Mít Rose Vip 1 T E Vip 3 đã hát 8 tháng trước

220
22
14