Karaoke Mắt biếc - Sỹ Phú (Ngô Thụy Miên)
Khôi Ng Lv 12

Khôi Ng

50
33
9
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

710

Bình luận (9)
Lv 13

Ai Thuy Dinh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Khôi Ng - 1 tháng trước

Lv 10

Ho Huong Que

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Khôi Ng - 1 tháng trước

Lv 12

An Nhiên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

An Nhiên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Khôi Ng - 1 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Khôi Ng - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận