Karaoke Người Thương Em Là Ai - Đình Dũng (Tone Nữ)
yến nguyễn Lv 14

yến nguyễn

123
50
43
Có giọt buồn cứ nhẹ rơi thật khẽ. Nốt nhạc lòng buông trong nỗi nhớ ai...

95.5 K

Bình luận (43)
Lv 18

٩(๑Châu Ngọc Điệp๑)۶

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 18

٩(๑Châu Ngọc Điệp๑)۶ - 6 ngày trước

Lv 19

Lê Sơn

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 14

yến nguyễn - 19 ngày trước

Lv 17

NgọcLuận Đỗ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

yến nguyễn - 1 tháng trước

Lv 17

NgọcLuận Đỗ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

yến nguyễn - 1 tháng trước

Lv 17

NgọcLuận Đỗ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

yến nguyễn - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 43 bình luận