[KARAOKE] Đường Tím Ngày Xưa - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Nhị Nguyễn Lv 16

Nhị Nguyễn

MinhPhuc PhamCong Lv 13

MinhPhuc PhamCong

12
21
2
Nhị Nguyễn ơi! Đường Tím Ngày Xưa của chúng mình đây...!

200

Bình luận (2)
Lv 13

MinhPhuc PhamCong

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Nhị Nguyễn

Trả lời - 3 tháng trước