Karaoke | Đêm Tâm Sự (Đan Nguyên & Băng Tâm)
Triệu Tử Long Lv 12

Triệu Tử Long

Sơn Vũ Nguyễn Lv 18

Sơn Vũ Nguyễn

132
57
44
Thì dù xa xôi tôi vẫn là của ngườiiiiiiiii!!!!!!!!!!!

46.62 K

Bình luận (44)
Lv 18

Sơn Vũ Nguyễn

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 18

Sơn Vũ Nguyễn - 13 ngày trước

Lv 16

Châu Anh

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 18

Sơn Vũ Nguyễn - 13 ngày trước

Lv 13

Trang Le

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 18

Sơn Vũ Nguyễn - 13 ngày trước

Lv 22

TNV1

Trả lời - 19 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 44 bình luận