Yêu Em Bằng Cả Trái Tim [G] - Nhạc Ngoại (Karaoke Guitar Romance)
Victoria Lê Lv 21

Victoria Lê

Hermes Lv 21

Hermes

483
195
141
16:12 08/02/2020.Giải vàng sự kiện cặp đôi trai tài gái sắc♥️

33.65 M

Bình luận (141)
Lv 10

Sóng Xanh

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 10

Sóng Xanh - 15 ngày trước

Lv 21

⭐️Elvis⭐️

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 21

Hermes - 6 tháng trước

Lv 11

Hoang Anh Tuan

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 21

Hermes - 6 tháng trước

Lv 17

Thủy Nguyễn

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 21

Hermes - 6 tháng trước

Lv 10

Hà Đinh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 21

Hermes - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 141 bình luận

Liên quan