[Karaoke] Ta Đâu Có Say
Hung Guitar Lv 17

Hung Guitar

2867
581
111
Nếu tình là chén rượu cay / Ta xin uống cạn ... để say một lần ! ❤️

58.32 K

Bình luận (111)
Lv 11

Dinh Huong

Trả lời - 28 ngày trước

Lv 10

Rêu Xanh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

sonca

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

sonca

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

sonca

Trả lời - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 111 bình luận