Hoa Bằng Lăng - Karaoke (Tone Nữ )
Đỗ Thị Thanh Thủy Lv 18

Đỗ Thị Thanh Thủy

67
80
35
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

64.72 K

Bình luận (35)
Lv 5

My Kara Thành

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 5

My Kara Thành - 3 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Thế Thông

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

Đỗ Thị Thanh Thủy - 3 tháng trước

Lv 2

Chung Vu

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

Đỗ Thị Thanh Thủy - 3 tháng trước

Lv 10

Lê Đức Quyết

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 12

Nguyen Ngoc

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 18

Đỗ Thị Thanh Thủy - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 35 bình luận