[KARAOKE - BEAT] Lại Nhớ Người Yêu - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Giọt Sầu Lv 11

Giọt Sầu

Hoàng Lâm Lv 13

Hoàng Lâm

9
9
3
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

310

Bình luận (3)
Lv 17

Hung Guitar

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Hoàng Lâm - 2 năm trước

Lv 11

Giọt Sầu

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Hoàng Lâm

Trả lời - 2 năm trước