[Karaoke - Beat] LK Tình Ngăn Đôi Bờ & Làm Dâu Xứ Lạ - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Tuyết Ngân Trần Lv 13

Tuyết Ngân Trần

Son Dinh Lv 19

Son Dinh

22
9
4
Hi... e gái hát hay quá

910

Bình luận (4)
Lv 12

Ăn Nhiêu

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Son Dinh - 2 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Son Dinh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Tuyết Ngân Trần - 2 tháng trước