Karaoke | Nhịp Cầu Tri Âm (Như Quỳnh & Trường Vũ)
Duong Minh Nguyễn Lv 16

Duong Minh Nguyễn

Thang Hiến Lv 16

Thang Hiến

192
127
122
Công nhận hát với cs sịn áp lực ghê á chế gửi em nghe thử nha

21.63 K

Bình luận (122)
Lv 13

Cát Bụi

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 16

Thang Hiến - 11 tháng trước

Lv 15

Lana Thanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Lana Thanh - 1 năm trước

Lv 12

My Nga Tran

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Thang Hiến - 1 năm trước

Lv 15

Lana Thanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Lana Thanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Thang Hiến - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 122 bình luận