ĐƯỜNG VỀ MIỀN TRUNG - KARAOKE
Trí Nhân Lv 17

Trí Nhân

278
185
151
Tháng 10 mưa bão tháng 5 cháy da hạn khô ...ai về ai nhớ hỡi người em gái nắng non còn thêm .. bão giông ❤❤❤

40.23 K

Bình luận (151)
Lv 15

Lee

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 15

Lee - 3 ngày trước

Lv 18

Thu Trang

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 17

Trí Nhân - 3 ngày trước

Lv 18

Thu Trang

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 18

Thu Trang

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 17

Trí Nhân - 3 ngày trước

Lv 16

Thuy Nguyen

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 17

Trí Nhân - 27 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 151 bình luận