ĐƯỜNG VỀ MIỀN TRUNG - KARAOKE
Trí Nhân Lv 17

Trí Nhân

280
188
151
Tháng 10 mưa bão tháng 5 cháy da hạn khô ...ai về ai nhớ hỡi người em gái nắng non còn thêm .. bão giông ❤❤❤

40.23 K

Bình luận (151)
Lv 17

Lee

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Lee - 9 tháng trước

Lv 19

Thu Trang

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Trí Nhân - 9 tháng trước

Lv 19

Thu Trang

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 19

Thu Trang

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Trí Nhân - 9 tháng trước

Lv 18

Thuy Nguyen

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 17

Trí Nhân - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 151 bình luận