Tiền Thắng Tình Thua II karaokeTone Nữ Nhạc Sống II PHUC TRAN II
Sơn Ca Lv 20

Sơn Ca

126
81
105
Đừng giận em nhe em chọn tiền nhe anh

23.91 K

Bình luận (105)
Lv 20

Chieutim Nguyen

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 20

Sơn Ca - 4 tháng trước

Lv 13

Nga Ngọc

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Sơn Ca - 8 tháng trước

Lv 17

Trùm

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Sơn Ca - 8 tháng trước

Lv 10

Hương Xưa

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Sơn Ca - 8 tháng trước

Lv 20

Cao Dong

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Sơn Ca - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 105 bình luận