[KARAOKE] Nửa Đêm Nguyện Cầu - Quang Lập & Lâm Minh Thảo
Cindyly Pham Lv 13

Cindyly Pham

Son Dinh Lv 19

Son Dinh

206
89
47
Một ngày lập đông gió lạnh vào lòng

10.51 K
Bình luận (47)
Lv 14

Huỳnh Vương

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 19

Son Dinh - 13 ngày trước

Lv 12

Vũ Trường Vũ Trường

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 12

Vũ Trường Vũ Trường - 13 ngày trước

Lv 12

Phùng Hồng

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 19

Son Dinh - 13 ngày trước

Lv 6

Đào Huệ

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 19

Son Dinh - 13 ngày trước

Lv 13

Cô Nhung

Trả lời - 16 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 47 bình luận