[KARAOKE] Nửa Đêm Nguyện Cầu - Quang Lập & Lâm Minh Thảo
Cindyly Pham Lv 14

Cindyly Pham

Son Dinh Lv 19

Son Dinh

220
91
48
Một ngày lập đông gió lạnh vào lòng

10.51 K
Bình luận (48)
Lv 5

David Phan

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 14

Huỳnh Vương

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Son Dinh - 2 tháng trước

Lv 12

Vũ Trường Vt

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Vũ Trường Vt - 2 tháng trước

Lv 12

Phùng Hồng

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Son Dinh - 2 tháng trước

Lv 10

Đào Huệ

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Son Dinh - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 48 bình luận