[KARAOKE] Nửa Đêm Nguyện Cầu - Quang Lập & Lâm Minh Thảo
Cindyly Pham Lv 14

Cindyly Pham

Son Dinh Lv 19

Son Dinh

221
91
48
Một ngày lập đông gió lạnh vào lòng

10.51 K

Bình luận (48)
Lv 7

David Phan

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Huỳnh Vương

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Son Dinh - 5 tháng trước

Lv 13

Vũ Trường Vt

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Vũ Trường Vt - 5 tháng trước

Lv 13

Phùng Hồng

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Son Dinh - 5 tháng trước

Lv 11

Đào Huệ

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Son Dinh - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 48 bình luận