Sầu Tím Thiệp Hồng || KARAOKE [Song Ca] || Âm Thanh Chất Lượng
Lâm Nguyễn Lv 13

Lâm Nguyễn

Huong Đao Phung Lv 20

Huong Đao Phung

154
99
26
Em chào Anh nha !.Cho em gửi lại ca khúc nha .Anh hát hay lắm ạ .

3.51 K

Bình luận (26)
Lv 14

Bình Phương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Lâm Nguyễn - 1 năm trước

Lv 17

Bình Thúy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Lâm Nguyễn - 1 năm trước

Lv 11

Mai Hoa

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Lâm Nguyễn - 1 năm trước

Lv 16

Dũng Phan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Lâm Nguyễn - 1 năm trước

Lv 16

Dũng Phan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Huong Đao Phung - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận