Đạo làm con karaoke(Quách Beem)
Hoàng Hôn Tím Nguyễn Lv 6

Hoàng Hôn Tím Nguyễn

32
55
8
bài hát này con tặng riêng Cha lúc Cha còn gia đình thì nghèo bây giờ chúng con lớn rồi thì Cha chẳng còn để con đền đáp thương Cha lắm suốt cuộc đời cha khổ

110

Bình luận (8)
Lv 6

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 6

Hoàng Hôn Tím Nguyễn - 2 năm trước

Lv 13

Le Vo Song Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Thiện Nhẫn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 6

Hoàng Hôn Tím Nguyễn - 2 năm trước

Lv 11

Hà Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận