Bến Thượng Hải Karaoke Biển sóng - Sáng tác Nhạc Hoa
Thanh Khuyên Lv 12

Thanh Khuyên

22
25
3
Mến mời các bạn cùng nghe ca khúc Bến Thượng Hải nhạc Hoa lời Việt rất hay

10

Bình luận (3)
Lv 12

Thanh Khuyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 11

Thao Vu

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Thanh Khuyên

Trả lời - 2 tháng trước