KARAOKE Vườn Tao Ngộ Hoàng Thục Linh Ft Huỳnh Phi Tiễn
Nguyen Ngọc Lv 20

Nguyen Ngọc

Henry Tran Lv 19

Henry Tran

4071
434
91
Dù núi biếc sông dài,dù trời cao đất lạ,đừng buồn...nghe em

2.87 M
Bình luận (91)
Lv 11

Nguyễn Hâụ

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 19

Henry Tran - 1 ngày trước

Lv 13

Huyen Le

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 19

Henry Tran - 3 ngày trước

Lv 5

van huy

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 19

Henry Tran - 7 ngày trước

Lv 7

thanh lai thien

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 19

Henry Tran - 7 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 91 bình luận