[KARAOKE - BEAT] Đường Tím Bằng Lăng - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Phúc Long Lv 17

Phúc Long

Bảo Dương Lv 15

Bảo Dương

477
156
56
Người yêu hoa tím đây Hihi ...

22.44 K

Bình luận (56)
Lv 17

Phúc Long

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Bảo Dương

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Phúc Long - 2 năm trước

Lv 15

Bảo Dương

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Phúc Long - 2 năm trước

Lv 13

Vũ Tiếp

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Bảo Dương - 2 năm trước

Lv 21

Ngọc Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Bảo Dương - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 56 bình luận