Con thuyền không bến Karaoke ONLY
Tom Tadang Lv 13

Tom Tadang

64
37
13
Một tác phẩm rất xưa và hay của ĐẶNG THẾ PHONG.. nhớ lúc còn trẻ thường nghe "Nhạn Trắng GÒ CÔNG" hát ca khúc này....ôiiiii thuyền trôi lênh đênh giữa dòng mà chẳng biết bờ bến nơi đâu!! Khi tìm được bến đến nơi... thì cũng vừa đứt hơi .....!

0

Bình luận (13)
Lv 21

Hạnh Nga

Trả lời - 3 năm trước

Lv 13

Tom Tadang - 3 năm trước

Lv 12

Camay Dang Pham

Trả lời - 3 năm trước

Lv 13

Tom Tadang - 3 năm trước

Lv 2

Diemxua Dao

Trả lời - 3 năm trước

Lv 13

Tom Tadang - 3 năm trước

Lv 10

Tunglam Hoang

Trả lời - 3 năm trước

Lv 13

Tom Tadang - 3 năm trước

Lv 2

Choyêu Thương Quayvề

Trả lời - 3 năm trước

Lv 13

Tom Tadang - 3 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 13 bình luận

Liên quan