KARAOKE YÊU THẦM - DIỄM HÂN FT THIỆN HẢI | BEAT GỐC | SONG CA
Hùng Đầu Đinh Lv 22

Hùng Đầu Đinh

Đỗ Thị Thanh Thủy Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy

680
263
287
Ca khúc đoạt giải Đồng Sự Kiện “Mr & Ms Mykara Mùa V”.

6.16 M

Bình luận (287)
Lv 5

Thanhhue Dothi

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy - 7 tháng trước

Lv 13

Thuỳ Linh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy - 7 tháng trước

Lv 9

Vi Dao

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy - 8 tháng trước

Lv 12

E tên dũng nhé?

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Huu Lieu

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 287 bình luận