[ Karaoke ] Người Đến Từ Triều Châu [Beat Chuẩn]
Lê Trịnh Quốc Minh Lv 13

Lê Trịnh Quốc Minh

MeO Le-O Lv 17

MeO Le-O

66
28
7
Bài hát đầu lúc chập chững bước vào myka ;))))

100
Bình luận (7)
Lv 1

Thien

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 17

MeO Le-O

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 1

Thien - 2 tháng trước

Lv 10

Thanh Thảo

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Lê Trịnh Quốc Minh - 10 tháng trước

Lv 17

MeO Le-O

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Lê Trịnh Quốc Minh

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 17

MeO Le-O - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận