[KARAOKE HD] Hà Nội mùa vắng những cơn mưa | Tone Nam
Tien Tien Tam Lv 23

Tien Tien Tam

139
127
56
Bài rất có ý nghĩa,nhiệm vụ của con cháu chúng ta là gìn giữ tinh hoa âm nhạc đi vào huyền thoại,âm nhạc huyền thoại nó tuyệt đối không theo thể chế dính dán tới chính trị,nhà nước cho hát thì ta cứ hát,các bạn cũng như anh,chúc các bạn lắng nghe anh hát vì Hà nội thân yêu,anh người miền trong cách sống anh mở lòng và hoà đồng,vì thời buổi nầy Thông tin đa chiều ,nếu chúng ta không mở lòng Trãi thì sau chúng ta thấy một tương lai tươi sáng,nếu chúng ta bảo thủ khó lòng tiếp cận nhiều tác phẩm hay,cho dù tác phẩm đó có đối nghịch ta,nhưng công chúng thừa nhận,lịch sử thừa nhận,thì chúng ta phải thấy đổi tư duy,để bắt kip sự tiến bộ,anh ca chưa hay về luyến láy là anh thừa nhận,từ từ anh sẽ khắc phục để không phụ lòng tiền bối để lại các tác phẩm đi vào huyền thoại

285.92 K

Bình luận (56)
Lv 12

Tống Thành Tâm

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 12

Tống Thành Tâm

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 11

Diệu Tâm

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Loan Quảng Bình

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 10

Vy Tuong

Trả lời - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 56 bình luận