Áo anh sứt chỉ đường tà karaoke Tone Nam (A#m)
Phú Phạm Lv 19

Phú Phạm

196
139
82
Để nhớ một thời hào hùng nhưng củng đầy bi tráng đau thương của dân Việt

1.39 M

Bình luận (82)
Lv 17

Italia Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Phú Phạm - 2 tháng trước

Lv 13

тнᴀɴн ɴԍọc

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Phú Phạm - 2 tháng trước

Lv 15

Liên Bích

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 19

Phú Phạm - 2 tháng trước

Lv 14

Duylil Nguyen

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 19

Phú Phạm - 6 tháng trước

Lv 16

Jordan Do

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Phú Phạm - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 82 bình luận