[KARAOKE SONG CA] Chỉ Là Phù Du - Phương Cẩm Ngọc ft Giang Trường (SKY KARAOKE)
Hạnh Nga Lv 20

Hạnh Nga

Phượng Trần Lv 13

Phượng Trần

45
25
11
Phượng gửi bài bạn đẹp HN nha❣️❣️

3 K

Bình luận (11)
Lv 13

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Phượng Trần - 2 tháng trước

Lv 22

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Phượng Trần - 2 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Phượng Trần - 2 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Phượng Trần - 2 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Phượng Trần - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận