Như Đã Dấu Yêu Karaoke - Giọng Nam | Beat Chuẩn
Vinh Tran Lv 8

Vinh Tran

493
305
35
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

298
Bình luận (35)
Lv 3

Kimchâu Phan

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 8

Vinh Tran - 3 ngày trước

Lv 1

Hào Nguyễn

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 15

Hai Chau Nguyen

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 10

KimThu Vu

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 8

Vinh Tran - 6 ngày trước

Lv 3

Khế Chua

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 8

Vinh Tran - 6 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 35 bình luận