BOI BAC HOANG CHAU KARAOKE BEAT 1
Nguyễn Lan Anh Lv 18

Nguyễn Lan Anh

2758
780
65
Nhưng thôi... nhắc lại chỉ đau đớn lòng, vì đời mấy ai giữ được câu chung tình... chỉ buồn phận mình thôi... hazzz Bài hát và clip buồn quá!

35.45 K
Bình luận (65)
Lv 10

Hong Nguyen Thuy

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 1 ngày trước

Lv 19

Le hongmai

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 1 ngày trước

Lv 19

Le hongmai

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 19

Le hongmai - 1 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Thu Huyền

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 2 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 65 bình luận

Liên quan