BÀI CA THỐNG NHẤT karaoke Như Tài- Ngọc Liên TUYỆT ĐỈNH SONG CA 2017
Giang Phương Trinh Lv 13

Giang Phương Trinh

Ngọc Giáp Lv 13

Ngọc Giáp

78
60
24
Hiiii cao thế em hát chuẩn quá thu 4 lần mới tạm tạm đấy hiiii

1.32 K

Bình luận (24)
Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 13

Giang Phương Trinh

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 24 bình luận