BÀI CA THỐNG NHẤT karaoke Như Tài- Ngọc Liên TUYỆT ĐỈNH SONG CA 2017
Giang Phương Trinh Lv 13

Giang Phương Trinh

Ngọc Giáp Lv 13

Ngọc Giáp

68
52
19
Hiiii cao thế em hát chuẩn quá thu 4 lần mới tạm tạm đấy hiiii

820

Bình luận (19)
Lv 14

Như Anh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Như Anh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Như Anh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Ngọc Giáp - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận