Độc Thoại-Tuấn Hưng karaoke(Beat phối) - YouTube
Mai Phượng Lv 16

Mai Phượng

Minh Nguyen Lv 15

Minh Nguyen

465
115
36
Vì anh thật la ngu si nek ..! Để em bước đi trach em đc gi chài .!!

30.51 K

Bình luận (36)
Lv 11

Vương Hinh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng - 3 tháng trước

Lv 11

Vương Hinh

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 11

Vương Hinh - 4 tháng trước

Lv 11

Do Van

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng - 5 tháng trước

Lv 13

Van Tran

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng - 6 tháng trước

Lv 14

ßáทɦ Cɦųố¡

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 36 bình luận