Karaoke LK Chuyện Chúng Mình Song Ca Trường Tuấn Thu Hằng / Phối Mới Hay Nhất
Chi Huỳnh Lv 13

Chi Huỳnh

Tuấn Cao Lv 17

Tuấn Cao

15
17
4
Cảm ơn e glsc nha!Chúc e btglvv và hát hay nhé ^_^

2.4 K

Bình luận (4)
Lv 13

Chi Huỳnh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Chi Huỳnh - 7 tháng trước