[KARAOKE] Gõ Cửa Trái Tim - Quỳnh Trang
Do Yen Tuyet Lv 16

Do Yen Tuyet

117
131
13
Tim anh ai khoá để e lạnh lùng...

5.21 K

Bình luận (13)
Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Do Yen Tuyet - 1 năm trước

Lv 14

Hùng Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Do Yen Tuyet - 1 năm trước

Lv 13

Anh Tuấn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Do Yen Tuyet - 1 năm trước

Lv 12

Bachyen Dang-Bạch Liên

Trả lời - 1 năm trước

Lv 4

Duong Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 13 bình luận